Jak tlumiče ovlivňují přesnost?

Otázka vlivu tlumiče na přesnost střelné zbraně se řeší již od zavedení těchto zařízení na začátku 20. století - tlumiče jsou na světě již více než 100 let. Dnes už víme, že tvrzení: "tlumič zhoršuje přesnost" je mýtus. Přinášíme vám další aktuální téma ze série o tlumičích, kterému se věnujeme v následujících řádcích. Zaměříme se na otázky, jaký vliv může mít tlumič na přesnost a co můžeme udělat, abychom situaci napravili nebo zda ji vůbec je třeba napravit.

Ovlivňují tlumiče přesnost?

Krátká odpověď zní: ano, tlumiče ovlivňují přesnost střelné zbraně, ale ne vždy tak, jak bychom očekávali. Někdy se může přesnost vaší zbraně po nasazení tlumiče zhoršit, jindy se přesnost naopak zlepší. Pokud vidíme změnu k lepšímu, je to skvělé. Pokud vidíme změnu k horšímu, není třeba se obávat. Budeme se zabývat několika způsoby, jak to můžeme napravit. Nejprve se však podíváme na to, proč může tlumič ovlivnit přesnost.

Vliv tlumičů na vlastnosti hlavně

Předpokládejme, že používáte vysoce kvalitní střelnou zbraň, kterou navrhli a smontovali lidé, kteří vědí, co dělají, a kterým záleží na tom, aby se ke spotřebiteli dostal vysoce kvalitní výrobek. Hlaveň vaší střelné zbraně je jemně vyladěný kus kovu a ve skutečnosti je dost pružná a její pohyby jsou příliš malé na to, abychom je viděli pouhým okem. Jakýkoli vnější vliv na hlaveň může změnit její pohyb a fungování. I proto má většina dnes vyráběných zbraní volně plovoucí hlavně, aby se minimalizoval vliv jakéhokoli tlaku, který by mohl působit na hlaveň a ovlivnit tak vyváženost a výkon. Na vyváženost a přesnost mají vliv i držení pažby a používání nastřelovacího stojanu nebo opěrky. Styl střelby mění způsob, jakým se pohybuje hlaveň zbraně a může mít vliv na její vyvážené vlastnosti hlavně a výkon. Totéž platí i při nasazení tlumiče. Nemusí to být patrné, ale i nejmenší přidaná hmotnost tlumiče mění způsob, jakým hlaveň sedí v klidu a jak se pohybuje při střelbě. Výsledkem je určitá změna ve vyváženosti hlavně.

Co dělat, pokud cítíte, že vaše přesnost při používání tlumiče klesá

Pokud je vše v pořádku a vaše kombinace zbraně a tlumiče je správně nastavena, pravděpodobně se vaše přesnost zlepší. Částečně je to způsobeno nižším zpětným rázem, který pociťujete díky tlumiči, který kromě snížení decibelů vykonává i další práci. Pokud však zaznamenáte snížení přesnosti, není třeba podléhat strachu. Existuje několik věcí, které můžete zkontrolovat, abyste zjistili, co je příčinou.

  • Zajistěte správné zarovnání závitů

Toto se může zdát jako samozřejmost, ale vyplatí se to vždy kontrolovat. Ujistěte se, že je váš tlumič správně zarovnán na závitech hlavně. Jakýkoli náklon nebo příčný závit, který vede k nesprávnému zarovnání – bez ohledu na to, jak malý může být – bude mít vliv na vaši přesnost. Klidně si odmontujte tlumič, zkontrolujte jeho závity a závity vaší zbraně a poté jej nasaďte zpět, přičemž dbejte na to, aby byly správně sladěny. Pokud byla montáž svěřena do rukou odborníků, mělo by to být v pořádku.

  • Přehodnoťte svou munici

Některé náboje a hmotnosti střel jsou v určitých zbraních výkonnější. Platí to bez ohledu na to, zda střílíte s tlumičem nebo ne, to může být způsobeno drážkováním hlavně a tím, jak to ovlivňuje výkon střely. Může se stát, že při tlumené střelbě budete muset přejít na jiné střelivo, abyste zajistili nejlepší výkon svého zařízení.

  • Proměřte si zaměřovací optiku

Možná zjistíte, že i když vaše náboje nezasahují tam, kde před nasazením tlumiče, pořád se dobře seskupují, jen ne na stejném místě. Mohl byste jednoduše přeměřit svůj optický přístroj na tento nový bod zásahu. Pokud plánujete často měnit střelbu s tlumičem a bez tlumiče, může to být poněkud nepříjemné, ale určitě je to jednoduché řešení, které je třeba zvážit.

  • V případě potřeby použijte adaptér se závitem

Je možné, že závity na vaší zbrani a tlumiči jsou správně zpracovány bez problémů, a přesto spolu dobře nefungují. Je také možné, že závity na jednom nebo obou vašich komponentech nejsou zcela správné. To neznamená, že musíte vyhodit více peněz za novou hlaveň nebo tlumič. Namísto toho můžete zkusit použít závitový adaptér, který bude fungovat jako jakýsi prostředník mezi hlavní a tlumičem. Adaptér může být schopen vyrovnat nesrovnalosti mezi těmito dvěma komponenty.

  • Jiná možná řešení

V první řadě se ujistěte, že tlumič je správně připevněn k vaší střelné zbrani. Uvolněný tlumič může jistě vést k problémům s přesností. Zkontrolujte ústí hlavně a ujistěte se, že je řádně zakončena a bez defektů, které by mohly ovlivňovat střelu hned, jak jej opustí. Některé zbraně opouštějí továrny s drsným zakončením; je to nešťastné řešení, ale stává se to. Problémy se mohou vyskytnout i při přepravě zboží. Také se může poškodit i při pádu. Proto je třeba si vždy ústí hlavně zkontrolovat. Pokud má poškození nebo jiné nedokonalosti budete mít potíže s přesností bez ohledu na to, zda používáte tlumič nebo ne. Budete to muset vyřešit hned, protože při tomto problému nepomohou žádné adaptéry na závit ani opětovné zaměřování.

Další věc, kterou byste měli udělat, je zkontrolovat přepážky vašeho tlumiče a ujistit se, že jsou správně dotaženy. Většina, ale ne všechny tlumiče s odnímatelnými přepážkami mají indexovací body, které zajistí jejich správné dotažení při opětovné montáži. Přesto se mohou vyskytnout chyby a musíte si být jisti, že je vše správně namontováno. Pokud je problém s dotažením, může to vést k seříznutí nebo úderům do přepážek. Je to způsobeno nárazy střel do přepážek, čímž bude výkon střely trpět, dokud tlumič neopravíte. Takový problém určitě neignorujte ani se jej nepokoušejte odstranit sami. Pokračovat v používání tlumiče po nárazu do přepážky je nebezpečné, a měl by jej řešit výrobce.

Celou nabídku tlumičů naleznete na: Tlumiče na sportovní a lovecké zbraně