Tlumiče v lovecké praxi

Tlumiče v lovecké praxi

Po schválení novelizace zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu, z 1.2.2022 lze používat i v lovecké praxi tlumič hluku výstřelu. Mezi lovci začaly diskuse o tom, jaké jsou jejich výhody a nevýhody a zda má vůbec význam používat tlumiče při lovu. Mnoho lovců odsoudí používání tlumičů v myslivecké praxi dříve, než se o nich dozví relevantní informace. Proto se v následujících řádcích budeme snažit některé mýty o tlumičích vyvrátit a poskytneme vám informace, na základě kterých si můžete vytvořit vlastní názor a rozhodnout se, zda přece jen koupi tlumiče nezvážíte, i když jste dosud byli proti.

Mýty o tlumičích

"Tlumič je jen pro pytláky"

Výrok "tlumič je jen pro pytláky" jste už možná slyšel vícekrát. Vychází z předpokladu, že při použití tlumiče není možné slyšet výstřel, a proto je možné zatajit ránu při nekalých praktikách pytláctví. Není to ovšem zcela pravdivé konstatování, protože tlumič tlumí zvuk jen na ústí hlavně. Při použití střeliva určeného k lovu zvěře, vzniká sonický třesk, jelikož lovecké střelivo dosahuje vysoké rychlosti střel. Tento zvuk tlumič nedokáže ovlivnit, protože nastává v momentě, kdy již vystřelený projektil překonává rychlost zvuku. Použití subsonického (podzvukového) střeliva v lovecké praxi není příliš reálné, a to z důvodu, že nedosahuje dostatečné rychlosti a energie na lov raticové zvěře. To znamená, že tlumič reálně ztlumí jen zvuk vznikající na ústí hlavně a tím chrání sluch střelce a ostatní účastníky v blízkosti střelce. Použití tlumiče v konečném důsledku chrání naše zdraví.

"Tlumič zhoršuje přesnost"

Tvrzení, že tlumič zhoršuje přesnost také není pravdou. Tento mýtus vznikl pravděpodobně na základě toho, že použití tlumiče může změnit bod zásahu (nástřel) zbraně. Proto je po prvním namontování tlumiče třeba jít na střelnici a vyzkoušet střelbu bez tlumiče as ním. Bod zásahu bude pravděpodobně rozdílný, ale rozptyl při střelbě s tlumičem nebude větší. Právě naopak, tlumič snižuje zpětný ráz zbraně a může zvýšit rychlost střely, což má v konečném důsledku pozitivní vliv na přesnost. Je však vhodné poznamenat, že při výběru tlumiče je důležité si vybrat průměr otvoru tlumiče, a to, co nejblíže k průměru kalibru hlavně, na které budete tlumič používat. Je sice možné použít tlumič s větším průměrem otvoru i na menší kalibry, ale může to způsobit větší rozptyl než při zvolení přesnějšího otvoru tlumiče.

Skutečné výhody / nevýhody tlumičů

Podíváme-li se na tlumiče z praktického hlediska jejich největšími výhodami v lovecké praxi jsou:

  • Výrazné snížení zpětného rázu: tlumič dokáže snížit zpětný ráz při výstřelu až o 50%, což je určitě nezanedbatelná hodnota. Hlavně při používání výkonných kalibrů je střelba s tlumičem mnohem příjemnější a možnost opakování střelby rychlejší, protože zdvih hlavně je po výstřelu menší a umíte tak rychleji opět zacílit.
  • Tlumení extrémních zvukových vln, které způsobují poškození sluchu: kritická hranice hluku, která může způsobit okamžité poškození sluchu je 160db. Nicméně, postupné poškozování sluchu může vznikat již při 140db. Změříme-li hluk u střelce s výkonnou zbraní, můžeme se dostat i na 170db (měřeno za ústím hlavně v pozici střelce). Vezmeme-li v úvahu, že tlumič ztlumí hluk na ústí hlavně v průměru o 30 db, dostaneme se na hranici únosného hluku pro náš sluch. Mnoho lovců tento faktor podceňuje, ale ve vyšším věku je výrazné zhoršení sluchu běžným problémem lovců na celém světě.
  • Snížení stresového faktoru zvěře při lovu: lov je pro zvěř stresovým faktorem a silný zvukový efekt tento stres umocňuje ještě více. Při použití tlumiče je zvěř méně stresovaná a spíše se vrací na místa, kde jste lovili.
  • Menší hluk při lovu v blízkosti obydlených oblastí: hlavně při ochraně zemědělských plodin před raticovou zvěří se často loví i v oblastech blíže k obydleným místům. Použití tlumiče je v tomto případě jistě opodstatněné, abychom při lovu, hlavně v pozdních večerních hodinách snížili hlučnost výstřelů.
  • Eliminace záblesku na ústí hlavně: při střelbě ve snížených světelných podmínkách a při použití nočního vidění při snižování četnosti stavů divokých prasat v souvislosti s AMO, nám může záblesk na ústí hlavně znemožnit sledování značení zvěře po zásahu. Tento jev ve velké míře (případně úplně) odstraníme použitím tlumiče. Kromě sníženého zpětného rázu zbraně, který zvýší stabilitu zbraně při střelbě, nám pohlcení záblesku na ústí hlavně tlumičem napomůže lépe sledovat značení zvěře po zásahu.

Nevýhody tlumičů v lovecké praxi jsou:

  • Zvětšení rozměrů zbraně: navzdory moderním poznatkům jsou zákony fyziky neúprosné a rozměry tlumičů, které jsou schopny utlumit dostatečně hluk na ústí hlavně, jsou poměrně velké. Aby se celková délka zbraně nestala nepraktickou, je vhodné zvolit při používání tlumiče kratší dobu hlavně.
  • Zvýšení hmotnosti zbraně: v závislosti na použitých materiálech, tlumič víceméně zvýší celkovou hmotnost zbraně. Používají se různé materiály, jako například. ocelové, jejich nevýhodou je vyšší hmotnost, ale mají delší životnost. Hliníkové mají nižší hmotnost i životnost. Titanové mají nižší hmotnost, dobrou životnost, ale vysokou cenu.
  • Tlumič nedokáže zcela utlumit hluk z výstřelu: přestože je dobrým doplňkem pro utlumení hluku při výstřelu a chrání naše zdraví, nedokáže hluk zcela eliminovat.

Výběr tlumiče

Výběr tlumiče je poměrně jednoduchý, jsou však základní pravidla, která byste před výběrem měli vědět:

  • Výběr správného závitu pro vaši hlaveň: na ústí hlavně mohou být různé závity, proto je důležité vybrat tlumič se správným závitem. Výhodné může být, pokud si vyberete tlumič, který má možnost vyměnitelných adaptérů pro různé závity. Můžete tak ušetřit, pokud byste chtěli použít tlumič i na hlavnách s jiným závitem.
  • Správný průměr otvoru tlumiče pro skupinu kalibrů, do které spadá vaše hlaveň: tlumiče jsou vyráběny s otvorem, který má určitou toleranci. Tato tolerance je určena pro určitou skupinu ráží podle průměru střely. Podstatné je vybrat tlumič s průměrem otvoru minimálně takovým, jako největší kalibr, jaký plánujete s tlumičem používat. Příliš velké tolerance však mohou způsobit snížení přesnosti.

Množství kvalitních tlumičů od světových výrobců a čistící prostředky naleznete na: Tlumiče na sportovní a lovecké zbraně