Jak na údržbu tlumičů?

Čištění tlumičů je téma, které je stále aktuální, zejména u těch modelů, které nelze rozebrat. Jejich čištění může někdy rozproudit vášnivé diskuse, které mohou vyvrcholit, pokud vyjádříte přízeň jednomu ráži ruční zbraně na úkor jiného, tak jako jednomu politickému kandidátovi na úkor jiného. Ale jelikož se zabýváme prodejem tlumičů a ne rozčilováním našich zákazníků, zdržíme se debaty o rážích a politických stranách a zaměříme se na to, co děláme nejlépe, čím je myslivecký sortiment, jehož součástí jsou i tlumiče hluku výstřelu!

Samozřejmě, líným řešením by bylo odkázat vás na návod k danému modelu tlumiče, který by měl být vždy konečnou odpovědí na to, jak udržovat váš konkrétní tlumič v kondici. Ale jelikož jsme se i my sami zapojili do výroby tlumičů a investovali jsme do vědeckého, testovacího, konstrukčního a výrobního vybavení nemalé sumy peněz, máme k této problematice i několik všeobecných myšlenek.

Existuje několik typů tlumičů. Obecně se dělí na dva typy - nerozložitelné a rozložitelné. Tlumiče hluku jsou také obvykle navrženy na základě tlaku v kalibrech krátkých a dlouhých zbraní, takže je možné nalézt více typů tlumičů pro každý druh. Existují i jiné, většinou zastaralé konstrukce, jako jsou mokré tlumiče a tlumiče využívající látkové utěrky, ale těmi se zabývat nebudeme, protože v této chvíli jsou spíše historickými kuriozitami. Pojďme tedy na to, abyste měli lepší představu o tom, kdy, proč, a zda byste měli čistit tlumiče.

Údržba nerozložitelných tlumičů

Jedná se o širokou škálu tlumičů, od levných na okrajové střely až po některé z nejpokročilejších taktických tlumičů pro dlouhé zbraně. Pokyny pro čištění se však velmi liší v závislosti na tom, čím střílíte.

Tlumiče na okrajový zánět bude vždy třeba vyčistit, některé již po 350 výstřelech. Všeobecným pravidlem je, že po každé střelbě je třeba najít si čas na jeho vyčištění. Střelivě tlumiče znečišťuje, náboje rychle vytvářejí karbonové a olověné usazeniny, které, pokud se nevyčistí, doslova ucpou váš tlumič.

Jako vždy, postupujte podle pokynů výrobce pro váš konkrétní tlumič, ty vždy budou zahrnovat nějaký druh rozpouštědla. V případě nerozložitelného tlumiče musíte rozpouštět uhlík a olovo, poté nechat vyschnout až následně se může opět použít.

Pistolové tlumiče

Tlumiče hluku krátkých zbraní mohou, ale nemusí skutečně potřebovat čištění, nebo jej mohou potřebovat jen zřídka. Střílíte-li často olověným střelivem, pak se nakonec vyskytne stejný problém jako u tlumiče na okrajový náboj, kdy je třeba jej čistit pravidelně. Pokud nepoužíváte olověné náboje, je velká šance, že tento nárůst tlaku v těle tlumiče stačí k tomu, aby doslova "odstřelil" znečištění. Pokud máte pochybnosti, po každých přibližně pár tisících nábojů jej pořádně vyčistěte rozpouštědlem.

Tlumiče pro dlouhé zbraně

Nerozložitelné tlumiče pro dlouhé zbraně nepotřebují přehnané čištění. Jak jsme již před chvílí zmínili, vysoký tlak vznikající uvnitř tlumiče odstraní veškeré nečistoty. V daném okamžiku vám zůstane nanejvýš tenké množství znečištění. Nicméně, fyzika říká, že znečištění se prostě nemá šanci nahromadit. Bez ohledu na to, jak čistým střelivem střílíte, vždy tam zůstanou nějaké zbytky, které bude nakonec zapotřebí vyčistit.

Tlumiče mohou vydržet mnoho desítek tisíc výstřelů, dokud se opotřebují. Je pravděpodobné, že spálíte více hlavních, než budete muset tlumič posílat na opravu. Většinou je třeba tlumičům dopřát rychlou koupel v rozpouštědle. Kromě střelných zbraní s okrajovým zánětem se většinou čistí samočinně. Což nemusí být na škodu.

Čištění tlumičů, které zvládne obsluhovat každý uživatel

Platí zde stejná pravidla čištění jako u nerozložitelných tlumičů hluku. Tlumiče určené ke střelbě na dálku se velmi rychle znečistí, zatímco tlumiče na pušky a pistole se většinou čistí úplně samy. Fyzika jednoduše funguje bez ohledu na to, zda je tlumič rozložitelný či nikoli.

Přesto je zde několik věcí, které stojí za zmínku, pokud jde o tlumiče obsluhované uživatelem. Když svůj tlumič rozeberete, najdete vnitřek plný takzvaných přihrádek nebo jakési jádro s netypickými otvory a vyfrézovanými vzory. V obou případech je jejich cílem zachytit plyn z výstřelu a udržet jej dostatečně dlouho pro snížení tlaku a vytvoření tiššího výstřelu. Bez ohledu na to, jak vypadá vnitřek tlumiče, je třeba jej určitě vyčistit. Stále však platí, že konkrétní pokyny pro čištění jsou vždy dány výrobcem. Jejich ignorování může dojít ke ztrátě záruky a kvality.

V případě tlumičů, které jsou samočistitelné, doporučujeme je čas od času rozebrat a pořádně "vydrhnout vnitřnosti." Mezi příslušenstvím tlumičů, které prodáváme, naleznete také různé čistící prostředky, které se používají u většiny uživatelsky servisovatelných tlumičů (včetně našich tlumičů vlastní značky TETRAO). Pokud nemáte k dispozici sonický čistič, při čištění vám může pomoci i nylonový kartáček.

Po otevření tlumiče použijte k vyčištění dobré rozpouštědlo a kartáček. Pokud váš tlumič disponuje pístem je vhodný čas k vyčištění a promazání tohoto systému. Také byste měli zkontrolovat, v případě potřeby vyměnit všechny gumové O-kroužky.

Stručně řečeno, nerozložitelné nebo uživatelsky servisovatelné tlumiče na zbraně není třeba čistit příliš často, zřídka byste se měli dostat do jejich nitra, pokud tam nejsou komponenty, které vyžadují občasnou kontrolu. Tlumiče pro střelbu z okrajových zbraní by se měly čistit často, zatímco tlumiče pro krátké zbraně mohou potřebovat čištění v závislosti na typu střeliva, které používáte a doporučení výrobce.

Čištění tlumičů – co dělat a co ne?

 • Dodržujte pokyny a instrukce výrobce. V opačném případě může dojít ke ztrátě záruky nebo dokonce k tomu, že tlumič nebude bezpečný pro používání a ztratí kvalitu.
 • Opětovně správně smontovat tlumič hluku. Pokud to neuděláte, mohou nastat nejrůznější katastrofické poruchy. I když z toho vznikají poučná a možná i zábavná videa, lepší je takovým situacím vždy předcházet. Pokyny k montáži naleznete v příručce k tlumiči. Každý tlumič hluku na okrajový náboj čistěte po každých 350 až 500 nábojích. Při čištění tlumiče používejte kvalitní čistící prostředky, určené k rozpouštění olova a uhlíkových usazenin.
 • Používat rukavice a čistěte tlumič v dobře větraném prostředí. Použité prostředky zlikvidujte bezpečným a ekologickým způsobem.
 • Při čištění tlumiče nepoužívat vibrační buben. Může porušit povrchovou úpravu z dílů a dokonce způsobit vzájemné zablokování závitových částí.
 • Nestřílet z tlumiče, ve kterém je ještě mokré rozpouštědlo.

Údržba tlumiče

Moderní tlumiče se mimořádně snadno udržují a čistí. V některých případech je ani nemusíte čistit a v jiných je čištění poměrně jednoduché. Většinou to doslova spočívá v tom, že tlumič ponoříte do nádoby s čistícím prostředkem, na chvíli odejdete, poté vše vylijete a necháte vyschnout.

I když musíte tlumič rozebrat, čištění je stále jednoduché, což znamená méně času na čištění a více času na vychutnávání bezpečné a pohodlné střelby. Přestože je konstrukce tlumičů složitá, jejich používání a obsluha jsou velmi jednoduché, a tak by to mělo být!

Stručne povedané, nerozložiteľné alebo používateľsky servisovateľné tlmiče na zbrane nie je potrebné čistiť príliš často, zriedkavo by ste sa mali dostať do ich vnútra, pokiaľ tam nie sú komponenty, ktoré si vyžadujú občasnú kontrolu. Tlmiče na streľbu z okrajových zbraní by sa mali čistiť často, zatiaľ čo tlmiče na krátke zbrane môžu potrebovať čistenie v závislosti od typu streliva, ktoré používate a odporúčaní výrobcu.

Postup čištění v pár krocích:

 • Odstraňte tlumič zbraně.
 • Vyčistěte vnitřní část tlumiče pomocí kartáče na zbraně. V případě potřeby můžete použít také zubní kartáček.
 • Potom použijte čistič na zbraně nebo rozpouštědlo k odstranění usazenin a nečistot. Použijte jej na vnitřní i vnější části tlumiče a nechte působit podle pokynů od výrobců.
 • Vyčistěte tlumič pomocí hadříku nebo kartáčku, abyste odstranili všechny nečistoty.
 • Nakonec zkontrolujte, zda jsou vnitřní a vnější části tlumiče zcela suché. Potom jej můžete znovu nasadit na zbraň.
 • Je důležité dodržovat pokyny výrobce a dbát na to, aby se používaly jen bezpečné a přiměřené čistící prostředky. Před zahájením čištění zbraně byste měli také zajistit, aby byla zbraň bezpečně odložena a vybita.

Množství kvalitních tlumičů od světových výrobců a čistící prostředky naleznete na: Tlumiče na sportovní a lovecké zbraně