Jak získat trávník, na který budete hrdý?

Co je provzdušňování?

Pod pojmem provzdušňování se rozumí natrhnutí travnatých drnů trávníku, aby se odstranil mulč (stará nasekaná tráva) a mač, by se podpořilo provětrání zeminy. První proces provzdušňování se doporučuje na jaře od dubna a začátkem května, nakolik je tráva schopná se v této době regenerovat. Zemina přitom bude nařezaná několik milimetrů hluboko, ostrými rotujícími noži.

Nechtěná plsť na trávě a odumřelé trávy budou vytrhnuté ze zeminy. Stroje se sběrným košem budou tento materiál přímo zachycovat. Do koše se též dostanou i kamínky a nečistoty z trávníku, což přispívá k jeho čistotě a kráse. Při provzdušňování budou z části vytrhané i nepevné zakořeněné trávy. Z tohoto důvodu nesmí být provzdušňování čerstvě založené trávy. Jako základní pravidlo platí: trávník by měl být minimálně tři roky starý, než se použije první provzdušňování.

Nařezání zelených částí rostliny a kořenů podpoří vegetativní rozmnožování a tím zahuštění trávy. Po provzdušnění je vhodné hnojení. Hnojit je potřeba jemně, trávník je zranitelnější. Podle charakteru zeminy může být půda zapískovaná. Zlepší to její mechanické vlastnosti a provzdušnění. Při řídkém trávníku má smysl i zasetí nové trávy. Po provzdušnění trávníku znovu podsejeme trávovým semenem a dobře zavlažíme.

Mech a travná plsť (odumřelé části rostlin, zbytky posečené trávy, plevel) zamezují dýchání trávníku, časem v něm tak vytvoří nepropustnou vrstvu. Díky vertikutaci- provzdušnění se tato plsť a mech odstraní. Dojde též k prosekání trávových výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků. Lehce se zároveň nakypří povrch půdy, který potom lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. Trávník se tím krásně zazelená a bohatě zhustne. Vertikulátor se dnes stal neodmyslitelným pomocníkem pro dokonalou starost o trávník. Ideální hloubka artikulace je jen v rozmezí několika milimetrů. Provzdušňovat trávník je potřeba, když je mírně vlhký.

Ostříhejte trávník „na ježka“…

Abyste měli nejkrásnější trávník v okolí, musíte mu věnovat dostatečnou pozornost a starostlivost. Váš trávník se vám určitě odmění v podobě krásného zeleného porostu. Avšak nesmíte zapomenout ani na nevyhnutelné části starostlivosti. Tím máme na mysli pravidelné sečení a jarní provzdušňování trávníku. Takovou starostí též odstraníte odumřelé části rostlin, či pozůstatky posečené trávy, mechu, plevele, atd…Navíc se uvolňuje půdní základ, čímž se zlepšuje přístup vzduchu a vláhy. Po kvalitním provzdušnění se doporučuje trávník precizně podsíct a dobře zavlažit.

Co získáte provzdušněním?

I když se o svůj trávník staráte pravidelně, poctivě a s láskou, může se stát, že i navzdory tomu neroste do krásy. Pokud je jen chvíli sucho, okamžitě vysychá a popřípadě vás trápí jeho řídké místa. A za to může právě fakt, že váš trávník potřebuje provzdušnit. Provzdušňování, nebo vertikulace rozrušuje nepropustnou vrstvu, kterou vytvořily odumřelé rostliny, vršky posečené trávy a pod,…Přes ni se potom nemůže dostat ke kořenům voda ani živiny. Následně není ani trávník hluboce zakořeněný. Pokud však chcete opravdu zdravý, hustý a silný trávník, je potřeba si pořídit kvalitní provzdušňovač.

Pro krásný a zdravý trávník samotné sečení nestačí. Na trávníku vzniká plstěnec z odumřelých stébel trávy, plevele či mechu. Tato plsť působí jako houba, která v sobě zadržuje vodu a živiny. Potřebné pro růst trávy, které se nedostanou ke kořenům, a tím tráva postupně hnědne a hrozí její vyhynutí. Právě proto je potřeba se o trávník dokonale starat, pomoct mu a nenechat jej udusit.

Tak se to má dělat

Pravidelné provzdušňování je stejně tak důležité k udržení atraktivního trávníku jako je sečení, zavlažování a hnojení. V našem podnebí se podle povětrnostních podmínek může provzdušňovat od dubna až do září.

Náš tip: Tráva začíná růst při teplotě zeminy přibližně od 8°C. Tehdy má provzdušňování smysl. Doporučujeme provzdušňovat i na podzim. Tráva se ještě před zimou zotaví a nechtěný mech z léta bude odstraněný a získá větší odolnost vůči houbám a plísním.

Jak správně vertikulovat / provzdušňovat

Trávník správně upravte sekačkou na výšku 3 až 4 cm. Nože vertikulátoru nastavte tak, aby se dotýkaly půdy. Pozor, příliš hluboká vertikulace poškozuje kořenový systém i rostliny samotné a navíc je motor i nože vystavené nadměrnému zatížení a opotřebovávají se. Doporučená hloubka vertikulace je 2-3 milimetry, tehdy se nožem jen lehce dotýkají půdy. Pokud můžete, nastavení vykonávejte na rovné ploše. Postupně přenastavujte pracovní hloubku tak, aby nože zem trochu pořezaly. Nyní jsou nože v provzdušňovací pozici, kdy je provzdušňování efektivní. S větším stupněm zaplísnění a zvyšujícím se věkem trávníku zvyšujte hloubku pronikání nožů do země. Pokud trávník vypadá po artikulaci poničený, nemějte obavy. Doporučujeme do volných míst, které vzniknou například odstraněním rozměrného plevelu, dostat vhodné trávové osivo, trávník dobře zavlažit a mírně hnojit. Provzdušňovat je potřeba trávník mírně vlhký.

Vertikutace se provádí alespoň 2x do roka a nabízí Vám optimální způsob, jak se zbavit nepříjemných důsledků travní plsti. Jarní vertikutační období začíná koncem března, přes duben a květen. Podzimní vertikutační období začíná koncem srpna a trvá až do konce září.

Dokažte to sami

Každý člověk čeká na svoji výzvu. Se správným strojem může být tato výzva sám pěstovat krásný trávník, který budou obdivovat ostatní. Správné sečení, dobře načasované provzdušnění, boj s plevelem, hnojení a zavlažování nám zabezpečí trávník ze dvora anglického království.

Sečení je nejznámější a nejčastěji vykonávaná činnost při údržbě trávníku. V našich podmínkách sečeme 1x až 2x do týdne na výšku 3,5 až 5 cm. V V horkých letních měsících zvýšíme výšku sečení o další 1 až 2 cm. Důležité je, aby měla sekačka možnost sběru posečené trávy a neustále naostřený nůž. Po každém sečení a hlavně v letních měsících trávník důkladně zavlažíme. Odborníci říkají, že nízké sečení může udělat více zla, jak dobra. Vyšším sečením se trávník stává více tolerantní a vyskytuje se v něm méně plevelu. Frekvence sečení záleží od vlastností trávníků. Pokud jste vynechali sečení na pár týdnů a tráva je omnoho větší, než je potřebná výška, je potřeba sekat trávník na vícekrát a mezi dvěma sečeními je ideální vynechat pár dní. Doporučujeme měnit směr sečení, protože pokud stále budete sekat stejným směrem, stébla budou mít tendenci si lehnout a sečení bude nedostatečné. Při sečení nízkého trávníku, nebo mulčování (zdvojení nože a rozdrcení trávy) není nutné odstraňovat posečené zbytky trávy – po pár dnech zvadnou a tím dodají do půdy zpět výživné látky. Sečení méně část, jako je jedenkrát týdně během aktivního růstu trávníku má za následek redukci velkého množství listů. Výsledkem je oslabení trávníku a invaze plevele a mechu. Doporučuje se proto trávník sekat alespoň 2x týdně, případně v létě pokud je růst trochu zpomalen 1x týdně. Sekat doporučujeme špičkovými sekačkami VILLAGER a SABO.

Provzdušňování

V jarních měsících v dubnu, květnu je vhodný čas na to, abychom trávníku pomohli se startem do nové sezóny. Odumřelé části trav, posečené stébla a ostatní biologický materiál způsobuje vytvoření vrstvy, přes kterou jen velmi těžce pronikají živiny, vlaha, vzduch a je živnou půdou pro různé houbové infekce. Musíme ji každoročně odstranit vertikálním prořezáním, tzv. vertikulací. Tato práce se vykonává pomocí motorových vertikulátorů – provzdušňovač SABO. K zajištění zdravého, silného a hlubokého zakořenění je odstraňování travnaté plsti nevyhnutelné. Vertikulace se vykonává alespoň 2x ročně a nabízí Vám optimální způsob, jak se zbavit nepříjemných důsledků travní plsti. Jarní artikulační období začíná koncem března, přes duben do začátku května. Podzimní vertikulační období začíná koncem srpna a trvá až do konce září.

Po artikulaci vypadá trávník zničený. Není to však důvod k obavě. Po artikulaci je vhodná aplikace startovacího hnojiva, dobré zavlažování a oprava poškozených míst s přísevem regenerační travní směsi. Podle plochy a požadavků Vám doporučujeme SABO provzdušňovač s elektrickým motorem, nebo benzínovým. Se značkovou sekačkou a kvalitním provzdušňovačem SABO můžete ve své zahradě vykonávat práci kvalifikovaného zahradníka.

Boj s plevelem
Na travnatých plochách musíme věnovat pozornost plevelu. Trsy plevelu opatrně vyřezáváme i s kořeny ostrým nožem, nebo vypichujeme speciálním nářadím, abychom nepoškodili okolní porost. Plevel jsou rostliny rostoucí na nežádoucích místech. Není neobvyklé vidět nově založený trávník s velkým množstvím plevelu. Pravidelná údržba a sečení změní zásadně spektrum plevelu. V trávníku zůstanou jen plevely s podobnými vlastnostmi, jako tráva. Jsou to jednak jednoroční plevele, ale většinou jsou to plevely, které se každoročně objevují v trávníku.

Při jakkoliv dobré starostlivosti se vždy objeví v trávníku i plevele rozšiřující se větrem a ptáky. Chemické odstranění plevelu děláme postřikem na rostoucí plevel, s nasazeným listím, tedy několik dní po sečení. Přípravky trávu nepoškozují. Postupovat je potřeba vždy podle pokynů výrobců herbicidů. Mechanický boj proti plevelu děláme ručním vytrháváním, vyřezáváním a jednoduchým nenáročným vytrhávačem plevelu FISKARS.

Hnojení

Sečením stále odebíráme biologickou hmotu z trávníku a s ní i živiny z půdy, které byly potřebné na její růst. Dusík se odčerpá z půdy nejrychleji, fosfor a draslík později. Pokud živiny do půdy nevrátíme, trávník zůstane bledý, pomalu roste a stává se řídkým. Co potřebuje trávník?

Dusík N- stimuluje růst trávníku, zabezpečuje sytě zelenou barvu listů. Účinek: zelená barva trávníku a rychlý růst. Hnojivo na jarní a letní hnojení musí obsahovat dusík, pokud ne, nekupujte ho. Dusík může být v pomalu, nebo rychle se uvolňující formě. Růst trávníku není žádoucí v zimě, proto by hnojivo na podzimní hnojení mělo mít nižší obsah dusíku. Fosfor - P – podporuje růst kořenů. Účinek: stimuluje tvorbu křenového systému, což má za následek dřívější příjem živin z půdy na jaře, zvýšený příjem živin a vody během léta, výraznější tvorbu bočních výhonků na podzim.

Draslík K – podporuje dobrý zdravotní stav trávníku. Účinek: podporuje odolnost trávníku vůči stresovým faktorům – sucho, nemoci a chlad. Kdy hnojit? Nehnojíme za dlouhodobého sucha. Hnojíme, pokud je trávník suchý a posečený. Pokud neprší do dvou dní po hnojení, důkladně zavlažíme. Dusíkem hnojíme jako prvně na jaře, kdy trávník začíná intenzivně růst. Můžeme hnojit kombinovaným hnojivem spolu s fosforem a draslíkem. Je vhodné aplikovat v rychle působící i pomalu působící formě. Je možné použít hnojivo s herbicidním účinkem. Na jaře zásadně nehnojíme dusíkem v rychle působící formě. Použijeme hnojivo s obsahem draslíku, který podpoří dobré přezimování. Zvlášť si dejte záležet na hnojení po velmi suchém létě. Na chudších plochách porost hnojíme po jeho sečení.

Zavlažování

"Bez vody není život" – toto konstatování platí u trávníku dvojnásob. Potřebná kořenová soustava se vyvine jen při dostatečném přísunu vody. V teplém počasí zaléváme ve večerních hodinách, případně brzkých ranních hodinách, kdy je vypařování minimální. Bez možnosti zabezpečit dostatečnou závlahu nemá smysl investovat do kvalitního trávníku a hnojiva. Trávník zavlažujte do hloubky 10-20cm dávkou 25-30 mm jedenkrát, nebo dvakrát týdně. Tímto způsobem zavlažování rostou kořeny do větší hloubky a trávník bude tolerantnější k suchu. Přizpůsobte zavlažování trávníku.

Trávník založený na písečném základě, nebo půdě potřebuje zavlažovat častěji, trávník založený na hlinité půdě, nebo ve stínu zavlažujeme méně často, aby se voda stihla vsáknout. Každodenní závlaha se nedoporučuje, protože se příliš rozšíří mech a plevel a trávy vytvářejí pytlíkovitý kořenový systém. Pokud nezabezpečíme trávníku dostatek vláhy, tráva začne usychat. V extrémních případech úplně uschne a jeho místo zaujme jednoroční plevel. Další nevýhodou je, že plevel o hodně víc toleruje sucho, jak kulturní rostliny a velmi rychle se rozšíří mezi oslabenými trávami. Trávník potřebuje okamžité zalévání, pokud na něm uvidíte vyšlapané stopy, nebo se konce listů začínají kroutit (sklánět dolů).

Na zavlažování doporučujeme pomůcky pro zavlažování FISKARS.