Elektrické ohradníky FENCEE

Jako v minulosti, tak i dnes, je dobytek, hospodářská zvířata a také domácí zvířata potřebné ochránit před predátory. Chceme je udržet v bezpečí, resp. mít je pod kontrolou. Tradiční ohrady byly vyrobeny z dřevěných desek a sloupů. Později přibylo kovové oplocení. Elektrické ohradníky se začaly poprvé používat začátkem 20. století.

Elektrický ohradník je moderním a spolehlivým způsobem jak ochránit zvířata, vymezit pastviny nebo rozdělit stádo, či pastviny podle potřeby. Jak funguje elektrický ohradník?

Elektrický ohradník se skládá:

1. z elektrického generátoru, ohrazení vytyčeného sloupky a vodiči

2. ze zdroje, který pravidelně vysílá elektrické impulsy do jednoho nebo několika vodičů. Tyto impulsy jsou charakteristické vysokým napětím a velmi krátkým trvánímTy jsou izolovány od země izolátory a dopravují impuls po ohradě. Izolátory jsou namontovány na sloupech.
Součástí je i zem, která společně s uzemněním zajišťuje přenos impulsu zpět do přístroje, pokud dojde k dotyku zvířete s řidičem. Všechny části elektrického ohradníku tvoří systém, ve kterém musí každá část správně plnit svou funkci.

Jaké jsou výhody použití elektrického oplocení?
1. Elektrický ohradník je cenově dostupný a náklady na jeho údržbu jsou mnohem nižší než při běžném oplocení,
2. Snadné a rychlé postavení,
3. Na postavení elektrického ohradníku nepotřebujete speciální znalosti nebo nářadí,
4. Elektrický ohradník lze instalovat i na stávající sloupky, nepotřebujete vybudovat konstrukci,
5. Zvířata si na elektrický ohradník velmi rychle zvyknou. Nebudou utíkat a divoká zvěř zase vnikat na plochy, kde je mít nechceme,
6. Nezpůsobuje zvířatům žádné zranění,
7. Rychlé a flexibilní obměňován a překládání výběhu.

"Srdce" elektrického ohradníka                                                                                                                                     Základ elektrického ohradníku je napájecí přístroj. Ten vydává pravidelné impulzy. Jejich intenzita závisí na výkonu přístroje - čím větší energie, tím větší intenzitu impuls.

Podle druhu zvířete se volí napájecí přístroj:

přístroje s malou energií impulzu (<0,5 J) - jsou určeny pro snadno hlídané zvířata, ohradník by měl být krátký a zem bez porostu.
- určený pro zvířata, jako koně, skot, prasata a ostatní domácí zvířata
- funguje dobře, pokud mají zvířata krátkou srst, impuls tak cítí silnější

přístroje se střední energií impulsu (do asi 5 J) - jsou určeny pro těžce hlídané zvířata, ohradník by měl mít střední délku při normálním porostu.
- určený pro volně žijící divokou zvěř, ale i ovce a kozy, či drůbež,
- mají hustou srst či peří a proti impulsu jsou odolnější.

přístroje s velkou energií impulsu (nad 5 J) - jsou určeny pro těžce hlídané zvířata, ohradník může mít velkou délkou při hustém porostu.

Jaké zdroje energie známe?
Známe tři typy napájení a to buď přímo na 220 V, na baterii nebo kombinace těchto dvou možností.

Přímé napájení na 220V:

Výhody:
velmi vysoký výkon v případě delších plotů,
dobrý výkon při vyšší vegetaci,
bezúdržbový.

Nevýhody:
vyšší riziko poškození bleskem,
zdroj třeba uchovávat na suchém místě,
pokud je plot dále od budovy, je třeba táhnout kabel, větší riziko poškození.

Baterie (12V nebo 9V):

Výhody:

vhodné i pro vzdálenější oblasti,
12V baterie je dobíjecí, např. i solárním panelem,
může být také použit s napájecím zdrojem s volitelným adaptérem,
lehké a přenosné, ideální pro pásové pasení a domácí zvířata,
snadnost použití.

Nevýhody:

9 V baterie nemůžete dobíjet, což zvyšuje náklady
nevhodné pro dlouhé ploty nebo silnou vegetaci,
vyžaduje periodické nabití baterie
během dobíjení je nutná druhá baterie
silná vegetace snižuje životnost baterie,
riziko krádeže.

Kombinované:

Výhody:
se kombinovat baterie nebo 220V podle místa, kde je ohradník instalován,
napájení je možné pomocí adaptéru ze sítě (230 V) nebo baterie (12 V), která se dá použít i jako záložní zdroj.

Hlavní zásady pro správnou instalaci elektrického oplocení:

1. Uzemnění je důležité - dobře instalovány uzemnění napájecího přístroje je základem správně fungujícího elektrického ohradníku, neboť proudový okruh se může bez překážek uzavírat. Zajistěte perfektní uzemnění, minimálně 1m hluboko, popřípadě na několika místech. Je třeba vybrat co nejvlhčí místo, čímž se zvyšuje vodivost. Obecně platí pravidlo, že čím je napájecí přístroj elektrického ohradníku výkonnější, tím lépe musí být uzemnění.

2. Vodiče ohradníku nesmí být nikde přerušené.

3. Používejte pouze dobře vodivý materiál. Použití vodičů s malým odporem je nutné především při dlouhých oplocení (přes 1 km řidiče).

4.Vodič a především uzemňovací tyč nesmí být rezavá, protože mohou nastat velké ztráty.

5. Nepoužívejte poškozené nebo nekvalitní izolátory, stejně mohou způsobit velké ztráty.

6. Zajistěte dobré spojení mezi zdrojem a ohradou, pro dokonalé spojení použijte vysokonapěťový kabel.

7. Při bateriových zdrojů kontrolujte pravidelně stav baterie.

8. Nespojujte plastové lanka uzly !!! - Použijte originální spojky lanka a pásek. - Existují také speciální přípojné kabely pro propojení napájecího přístroje s ohradníkové vedením.

9. Udržujte, pokud je to možné, oplocení čisté od porostů (tráva, keře ...). Zde dochází ke "stěhování impulsů" do země a tím dochází ke snížení účinnosti oplocení. Při bateriových zdrojů dochází k nadměrné spotřebě zdroje - baterie.

10. U pevných ohradníků se zpravidla používají dřevěné kůly. Při použití mobilních, snadno instalovatelných ohradníků, se osvědčily kůly z kovu nebo plastu, který se využívá stále více. Plastové kůly jsou lehké, plně izolované a dobře odolávají povětrnostním vlivům.

Elektrické ohradníky a příslušenství najdete zde: Elektrické ohradníky FENCEE