TETRAO - příběh značky se šlechetným úmyslem

Představujeme Vám novou exkluzivní značku TETRAO. Jedinečnou značkou, která vznikla s ušlechtilou myšlenkou - podpořit návrat ohrozeného druhu Tetřeva Hlušce (Tetrao urogallus) zpět do přírody. Značka, která se aktivně podílí na zvýšení populace tohoto druhu ve volné přírodě a zároveň na zlepšení kvality jeho životního prostředí.

Hlušec, silně komunikativní, kriticky ohrožený druh, jehož tokání pozorovat je malý zázrak přírody, patřící k symbolům přírody. Toto všechno vysvětluje charakter TETRAO. Přichází, aby se stala symbolem spojené sil všech, kteří milují přírodu. Jako malý zázrak, kdy se dokázali spojit lesníci, myslivci, ochranáři, soukromé firmy, orgány státní správy, uživatelé pozemků, odborníci ze Slovenska, Česka ale i z okolních zemí a mnoho nadšenců se srdcem na správném místě v jeden ušlechtilý projekt, který je v střední Evropě jedinečný. Značka TETRAO přibližuje Hlušce k lidem a lesu. Aktivně se podílí na oživení historicky jediné odchovně ohrozeného jedince na Slovensku.

Připravujeme projekty na telemetrický monitoring jeho původní populace, stejně jako vypouštění do přírody z odchovny, monitoring a tlumení jeho predátorů. Připravená je spolupráce pro monitoring vypuštěných jedinců, jako spolupráce pro propagaci problematiky záchrany Tetřeva Hlušce, fotomonitoring, uměle nastavených návnad a snášek, telemetrické označení predátorů a analýza jejich časovo-prostorové aktivity. Vzdělávací činnost má zahrnovat organizování setkání s mladými přáteli myslivosti na školách, realizaci exkurzí a přednášek pro odbornou a laickou veřejnost i přímo v odchovně. Toto místo v srdci Slovenska u Muráňské planině spadá do zóny populace tohoto druhy pro Západní Karpaty.

Má produkovat Hlušce naší geografické rasy - Tetrao Urogallus major. Areál odchovny se rozprostírá přibližně na 2 ha a bude modifikací modelu z Polska a Česka, kde mají praktické zkušenosti s touto problematikou a uspokojivé kvantifikované výsledky.

Podílíme se i na aktivním sběru a vyhodnocování snímků z fotopastí ze slovenských revírů. Jde o sběr zajímavých fotopoznatků, kategorizací, vyhledávání nových a sledování starých lokalit výskytu. Značka TETRAO má příběh z hlubokých lesů Slovenska. Produkty používají lesníci, myslivci a stejně tak i ochranáři, kteří se na tvorbě těchto produktů podílí a zároveň je testují.

Tyto skupiny tak přímo spojuje. Značka od IBO CZ se snaží, co nejvíce porubů vyrábět na Slovensku, čímž podporuje slovenský trh. Ty, které je možné vyrobit na Slovensku, produkujeme v okolních zemích. K produktům přistupujeme citlivě, vyrábíme je srdcem, snažíme se nabídnout jedinečné, ucelené portfolio se silnou myšlenkou. Zakoupením produktů moderní a profesionální značky TETRAO tak můžete pomoct k realizaci tohoto jedinečného projektu na záchranu ohroženého druhu. Podobný projekt, který TETRAO spojil, zatím neexistuje.