Nejnovější aktualizace pro termovize sérií TETRAO Bubo a TETRAO Aquila 02/2023

Co přináší nejnovější aktualizace pro sérii Bubo a Aquila H-35?

 • Rozšíření nastavení jasu a kontrastu - 1-10 úrovní (původně 5)
 • Možnost nastavení jednotek - metr / yard
 • Oznámení o vypnutí zařízení - při vypínání zařízení se zobrazí okénko odpočítávající 5 sekund do vypnutí, stisknutím libovolného tlačítka můžete přerušit odpočítávání a zrušit vypnutí.

Pokud stisknete tlačítko MENU, přerušíte odpočítávání, ale také vypnete obrazovku, a zařízení se přepne do režimu "standby." V tomto případě není zařízení skutečně vypnuto.

 • Výzva při Automatickém FFC - předtím, než zařízení provede automatické FFC, na rozhraní se zobrazí 5-sekundové odpočítávání.
 • Obraz v obrazu - funkce PIP - zařízení podporuje funkci obraz v obrazu ve středu horní části zobrazení.
 • Digitální zoom - Pokud povolíte funkci obraz v obrazu (PIP) a provedete digitální přiblížení, obraz se přibližuje a oddaluje pouze v okně PIP.
 • Pozice oznamovacích oken - okénka s oznámeními typu: nízká baterie, snímek zaznamenaný, plná paměť zařízení, atd. budou přesunuty ze původního zobrazování ve středu obrazovky na spodní část obrazovky
 • Optimalizace jazyků - v nejnovější verzi jsou optimalizované jazyky Čeština a Němčina

Co přináší nejnovější aktualizace pro Aquila H-50?

 • Oznámení o vypnutí zařízení - při vypínání zařízení se zobrazí okénko odpočítávající 5 sekund do vypnutí, stisknutím libovolného tlačítka můžete přerušit odpočítávání a zrušit vypnutí.

Pokud stisknete tlačítko MENU, přerušíte odpočítávání, ale také vypnete obrazovku, a zařízení se přepne do režimu "standby." V tomto případě není zařízení skutečně vypnuto.

 • Typy křížů – přibude 5 druhů křížů
 • Barva kříže a centrální bod - zlepšila se sytost barev nitkového kříže a velikost centrálního bodu.
 • Logika pohybu záměrného kříže - Pokud se při nastavování souřadnic záměrného kříže zvýší hodnota osy Y, záměrný kříž se posune nahoru. V opačném případě se záměrný kříž posouvá směrem dolů.
 • 5 profilů nastřelení zbraní
 • Výzva při Automatickém FFC - předtím, než zařízení provede automatické FFC, na rozhraní se zobrazí 5-sekundové odpočítávání.
 • Digitální zoom - pokud povolíte funkci obraz v obrazu (PIP) a provedete digitální přiblížení, obraz se přibližuje a oddaluje pouze v okně PIP.
 • Pozice oznamovacích oken - okénka s oznámeními typu: nízká baterie, snímek zaznamenaný, plná paměť zařízení, atd. budou přesunuty ze původního zobrazování ve středu obrazovky na spodní část obrazovky
 • Optimalizace jazyků - v nejnovější verzi jsou optimalizované jazyky Čeština a Němčina

Návod na aktualizaci zařízení:

 • Připojte zařízení k počítači (v případě aktualizace TETRAO Aquila před připojením k počítači vyjměte ze zařízení baterie)
 • Zapněte zařízení
 • Stažený soubor digicap.dav přesuňte do hlavní složky zařízení (ne do složky DCIM)
 • Odpojte zařízení od počítače
 • Restartujte zařízení vypnutím a následným zapnutím zařízení
 • Zařízení se automaticky aktualizuje (na displeji zařízení bude uvedena informace o aktualizování softwaru)
 • Aktualizace je kompletní

Soubory ke stažení aktualizace naleznete zde: Aktualizace termovizních zařízení TETRAO Bubo a Aquila