Další významná spolupráce pro IBO a značku TETRAO®

Dne 14.06. 2022 jsme ve Zvolenu podepsali společně další významnou spolupráci, a to Memorandum o spolupráci s Technickou univerzitou ve Zvolenu (dále jen TUZVO). Partneři v zastoupení rektorem TUZVO Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfem Kropilem, PhD. a jednatelem IBO, Ing. Igorem Boledovičem si dnes podepsáním smlouvy a přátelským podáním ruky dohodli dlouhodobou spolupráci, jejímž cílem je spojení vědy a obchodu, za účelem pomoci populaci hlucháně horného a pomoci při vědecko-výzkumné, vývojové a vzdělávací činnosti TUZVO.

Předmětem spolupráce je pomoc a podpora českou značkou TETRAO® při aktivitách, směřujících ke zlepšení stavu stanovišť a populace hlucháně horného, ​​při výzkumu genetiky a krajní ekologie hlucháně. Tento výzkum probíhá na TUZVO a vzbuzení zájmu široké škály veřejnosti, navštěvující lesní prostředí o problematiku hlucháně.

Logom produktů TETRAO® je hlucháň horný publikovaný a vnímaný jako důležitá součást našich krásných českých lesů. Společnosti IBO s.r.o, jako vlastníkovi a výhradnímu prodejci TETRAO® není osud hlucháně lhostejný a tímto memorandem chce podporovat výzkum hlucháně svými produkty a technickým zabezpečením, potřebným pro tyto účely na TUZVO.

Děkujeme TUZVO, panu rektorovi ale i výzkumníkovi Ing. Petru Klingovi, PhD. za takovou důvěru a podepsání pro nás významného Memoranda. Těšíme se na společné dosažené výsledky a vážíme si takové ušlechtilé spolupráce, o to víc, když je sepsána s bývalým studentem TUZVO.