Test fotopasti Spromise S328 a S358 - Mendelova univerzita v Brně

Fotopasti již dávno nejsou ve světě myslivosti žádnou novinkou. Z počátku byly záležitostí poměrně drahou, nedostupnou a kontroverzní, jako téměř každá taková technická novinka. Začaly k nám pronikat v polovině devadesátých let ze Severní Ameriky. Se snižující se cenou a lepšími vlastnostmi se z nich staly čím dál více rozšířené součásti vybavení milovníků přírody a především myslivců, kteří fotopasti využívají ke sledování nebo i zjišťování početních stavů zvěře. Své uplatnění však nacházejí např. i při ostraze nemovitostí či dříví na skládkách apod. Mezi uznávané světové značky patří např. Bushnell, Cuddeback, SpyPoint, Moultrie, Spromise, ScoutGuard, a další.
Jelikož je LEF zvědavější, než je zdrávo, a chtěl by si nějakou fotopast časem pořídit, zavítal do prodejny loveckých potřeb, kde mu milý pan vedoucí propůjčil dvě fotopasti k vyzkoušení. Jednalo se o modely SPROMISE S328 a SPROMISE S358

                                                                               Obr. 1: Fotopasci Spromise S328 a S358

Z technických parametrů uvedeme pouze ty nejdůležitější. Obě fotopasti mohou být napájeny až 12 AA bateriemi, lze je opatřit až 32 GB paměťovou SD kartou a též datovou SIM kartou pro odesílání snímků na mobilní telefon či email, neboť fotopasti jsou vybaveny GSM modulem pro bezdrátový přenos dat. Rozlišení snímků je až 12 megapixelů, kvalita videa až 1080 p, samozřejmostí je možnost použití infračerveného osvětlení pro noční záznam. Fotopasti shodně váží 350 g, jejich rozměry jsou 152×127×88 mm a jsou opatřeny 2.0 LCD displejem.

                                                  Obr. 2: Princip bodového ohodnocení citlivosti pohybového čidla testem "Shootout"

Uvedení fotopastí do provozu a jejich nastavení je poměrně jednoduché a přehledné s možností nastavení češtiny. Ovšem je potřeba se zorientovat v přiloženém návodu na použití, kde se názvy položek menu ne vždy shodují se skutečností, přičemž bystrý uživatel se s tímto zádrhelem hravě popere. Podle zvolené možnosti pořízení fotografií nebo videa lze následně zvolit jejich kvalitu, nastavení počtu snímků v jedné sekvenci, interval spouště, délku videa, citlivost (vzdálenost dosahudetekce pohybového čidla), časosběrné snímání, přesný čas, kdy bude fotopast aktivní, zobrazení časové známky na spodním okraji snímku apod.

Zpozornět bychom měli u položky Formátování, která je jedinečnou příležitostí, jak si všechna data smazat. Samozřejmostí je podrobné nastavení bezdrátového odesílání snímků a instalace příslušného SW do počítače. Pro ověření funkčnosti fotopastí existuje celá řada testů. LEF se rozhodl pro poměrně jednoduchý test, který je však k vyhodnocení pro mysliveckou praxi v našich podmínkách dostatečně směrodatný. Jde o test označovaný jako „Shootout“, který ověřuje vhodnou synchronizaci detekčního úhlu pohybového čidla, úhlu záběru objektivu a rychlosti spouště. V testu je experimentálně simulován pohyb zvěře (figuranta) kolmo k ose objektivu a následně vyhodnocena rychlost, s jakou je pohybující se objekt fotopastí zachycen na záznamu. V našem případě se figurant pohyboval konstantní rychlostí kolmým směrem k objektivu ve vzdálenosti 8 m, a to v pěti sériích průchodu zleva doprava a zpět. Pro každou fotopast bylo tedy pořízeno 10 snímků v 5 sériích. Snímky byly rozděleny na 10 stejně širokých sektorů a obodovány podle toho, v jakém sektoru byl figurant zachycen, přičemž za první sektor získal snímek 10 bodů a za poslední 1 bod. 10 bodů znamená, že čidlo reaguje na pohyb téměř okamžitě, 1 bodem ohodnotíme velmi opožděnou reakci (Obr. 2). Počet bodů obou snímků v jedné sérii byl zprůměrován a byl určen také celkový bodový zisk obou fotopastí (max. 100 bodů).

                                                                       Tab. 1: Výsledky bodového hodnocení "Shootout" testu

Z výsledků je patrné, že model S358 vykazuje se ziskem 82,5 bodu vyšší citlivost a rychlejší reakci pohybového čidla než model S328, který získal 74 bodů (Tab. 1). Lze také konstatovat, že obě čidla lépe reagují na pohyb zprava. Snímky modelu S358 jsou víceméně všechny ostřejší než u druhého modelu, kde je většina mírně rozmazaná.

Shrneme-li výsledky našeho „Shootout“ testu, jako vítěze jasně zvolíme model S358, čemuž odpovídá také jeho pořizovací cena, která je zhruba o 3000 Kč vyšší než cena modelu S328. Záleží tedy zcela na konkrétním uživateli, o jak vysoké investici, a tedy i kvalitě fotopasti, bude uvažovat. V obou případech se ale jistě stane uživatelem spokojeným, který se zanedlouho bude moci těšit jedinečnými foto i video úlovky ze své honitby.

Za tuto recenzi děkujeme Medelove univerzitě v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta

Fotopast Spromise si můžete zakoupit na tomto linku: Fotopasti Spromise S328 a S358