Proč nosit do lesa TETRAO BEAR SPRAY?

TETRAO BEAR SPRAY je aerosolový sprej určený k obraně proti medvědům s postřikem až do 10 metrů. Používá se, aby se člověk mohl chránit před útokem zvířat – především medvědů, které se vyskytují v divoké přírodě.

  • Nejsilnější látka na trhu – CR
  • Nejúčinnější obrana
  • Nejbezpečnější odvrácení útoku
  • Nejšetrnější způsob obrany
  • Spolehlivost použití v každém počasí

TETRAO BEAR SPRAY obsahuje kombinaci nejsilnější synergické směsi fyziologicky nejúčinnějších zneschopňujících dráždivých látek s kombinovanými účinky označovanými jako CS, CN, OC, CR. Tyto látky způsobují téměř okamžitý zastavovací účinek a jejich účinnost trvá minimálně 15 až 30 minut. Po zasažení při kontaktu se sliznicemi nebo kůží zvířat způsobuje okamžité pálení a bolest. Zvířata jsou na takové látky extrémně citlivá, protože mají mnohem senzitivnější receptory na teplo a bolest než lidé. Při použití se sprej rozprašuje ve formě oblaku, který se rozptyluje vzduchem s dosahem až 10 metrů. Po zasažení se zvíře stává dočasně paralyzovaným, díky čemuž získává člověk potřebný čas k uniknutí. Vysoký tlak v nádobě spreje zajišťuje, že při použití nabírá tryskající látka rychlost až 114 km/h, což umožňuje použití spreje i v nepříznivém počasí a silném protivětru.

V případě, že se medvěd cítí nebezpečně nebo ohroženě, může kvůli své síle a velikosti při potenciálním útoku představovat obrovskou hrozbu pro člověka. Použití spreje proti medvědům může pomoci zabránit útoku medvěda a chránit lidi před zraněními nebo smrtí, a to bez způsobení trvalého zranění zvířete. TETRAO BEAR SPRAY se vyplatí pořídit každému, kdo se rád vydá do přírody a to zejména do oblastí, kde se vyskytují medvědi nebo jiná nebezpečná zvířata. Neméně důležitý je i výběr správného spreje proti medvědům, neboť existují různé druhy lišící se ve velikosti, typu láhve a také v obsahu účinných látek. Je důležité si vybrat sprej, který má dostatečný výkon, účinek a dostřik k tomu, aby účinně ochránil uživatele.

Sprej proti medvědům je dlouhodobě považován za účinný způsob ochrany proti útokům zvířat. Odborníci na divokou přírodu a ochranu zvířat jej často doporučují jako součást základního vybavení pro každého, kdo se vydává do přírody. Některé studie a zkušenosti ukázaly, že použití spreje proti medvědům má vysokou úspěšnost v zastavení útoku medvěda.

Podle zkušeností Správy národních parků ve Spojených státech, měl sprej proti medvědům úspěšnost až 90% v zastavení útoku medvěda grizzly a 92% úspěšnost v zastavení útoku medvěda černého.

Zajímavé poznatky získali i výzkumníci z Univerzity of Calgary v Kanadě, kteří se věnovali srovnání účinnosti použití spreje proti medvědům vůči střelným zbraním. Prezentovali výsledky studie, v níž se potvrdilo, že sprej proti medvědům byl mnohem účinnější než střelná zbraň v zastavení útoků medvědů. Na základě reálných útoků medvědů grizzly a černých medvědů se ukázalo, že sprej proti medvědům zastavil útoky v 92% případů, zatímco střelné zbraně byly úspěšné pouze v 67% případů.

V současné době mnoho parků a národních rezervací ve Spojených státech a Kanadě vyžaduje, aby návštěvníci nosili sprej proti medvědům při návštěvě parku povinně. V případě možného útoku medvěda by tak byli schopni ochránit sebe i své blízké.

Výhodou použití TETRAO BEAR SPRAY se tedy stává i fakt, že při případném použití nedojde k trvalému zranění nebo smrti zvířete. Tím se stává sprej proti medvědům nejen účinnějším a bezpečnostnějším způsobem obrany, ale také etičtějším. Nošení spreje proti medvědům představuje užitečný nástroj ochrany pro všechny, kteří se pohybují v přírodě ať už rekreačně nebo pracovně.

Zakoupením produktů moderní a profesionální značky TETRAO podporujete návrat ohroženého druhu Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) zpět do přírody. IBO CZ LOVEC se aktivně podílí na zvýšení populace tohoto druhu ve volné přírodě a zároveň na zlepšení kvality jeho životního prostředí.

Kompletní nabídku obranných sprejů TETRAO naleznete zde: Obranné prostředky