Dokonalé lovecké trofeje: uznání přírody a zachování výjimečnosti s TOP produkty

Lovecké trofeje mají v historii lidstva významné místo. Jsou vašimi památkami na lov a dobytá zvířata, symbolizují nejen zručnost lovce, ale také respekt vůči přírodě. Péče o tyto trofeje je nedílnou součástí lovecké etiky a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Jedním z nejdůležitějších aspektů péče o lovecké trofeje je uchování etického původu každé z nich. Lov by měl být prováděn v souladu s místními a mezinárodními právními předpisy týkajícími se ochrany divočiny a ohrožených druhů. Lovecké trofeje by měly pocházet ze spravedlivého a udržitelného lovu, kde je dodržován princip přírodní rovnováhy.

Abychom zachovali výjimečnost loveckých trofejí, je nezbytné věnovat jim přiměřenou péči. Prvním krokem je jejich správné očištění a konzervace. Odborníci doporučují, aby se trofeje po zbavení kůže a masa zpracovaly tak, aby se minimalizovalo riziko hniloby a poškození. Použití profesionálních technik a prostředků ke konzervaci jsou klíčové pro udržení krásy a trvanlivosti.

  • Přípravek na čištění trofejí se dokonale postará o vyvaření vaší trofeje. Pomocí tohoto přípravku dokážete mnohem snáze opracovat lebku. Pomáhá zkrátit i dobu vaření. Tkáně se s tímto přípravkem rychle uvolňují. Stačí jednoduše během vaření nasypat podle odměrky dostatečné množství přípravku a promíchat.

  • ALBINIZER je přípravek na vyvařování a odmašťování trofejí. Je určen k úpravě trofejí (vyvařování) a přípravě k následnému vybělení peroxidem vodíku. Přípravek obsahuje látky, které za tepla rozkládají tkáň a zároveň dokonale odmašťují kosti. Z tohoto důvodu nedochází ani po delší době k zežloutnutí lebky vlivem zbytkové mastnoty, která časem vystupuje z nedokonale odmaštěných kostí. Hlavní výhodou použití přípravku je zkrácení času potřebného na vyvaření trofeje minimálně na polovinu a současně i dokonalé odmaštění trofeje.

  • Bělidlo na trofeje s obsahem 11,99% peroxidem vodíku se postará o dokonalé vybělení každé trofeje. Aplikace bělidla je velmi jednoduchá. Doporučujeme manipulaci s bělidlem pomocí ochranných pomůcek (rukavice, brýle).

  • Přípravek na dobarvování trofejí slouží k dobarvení paroží a působí naprosto přirozeně. Na trofej nanášíme malým štětcem rovnoměrně po celé délce parohů. Následně po 20 minutách hadříkem vyhladíme konce a setřeme přebytečnou barvu.

  • Ochranný vosk na trofeje představuje jakousi impregnaci. Je předurčen k ochraně lebek a samotných trofejí. Aplikováním vosku se vytváří ochranný film, který chrání trofej před všemi povětrnostními vlivy, před oxidací a ožloutnutím. Zachovává přirozený vzhled trofeje a její lesk.

Místo vystavení loveckých trofejí je dalším důležitým aspektem. Vzhledem k jejich povaze a rozměrům mohou být tyto trofeje velké a nápadné. Je vhodné vyhradit jim prostor, který jim umožní vyniknout, ale zároveň by měly být chráněny před přímým slunečním zářením, vlhkostí a nežádoucími doteky. Vitríny nebo skříně s prouděním kontrolovaného vzduchu mohou být ideálním řešením. Trofeje jako vzpomínky na váš lov dokonale vyniknou na podložkách na trofej.

V souvislosti s péčí o lovecké trofeje je důležité i jejich historické a vzdělávací hledisko. Každá trofej má svůj příběh a je spojena s konkrétním lovem. Poznání historie každé trofeje a pochopení kontextu, ve kterém byla získána, přispívá k jejich kulturnímu a vzdělávacímu významu.

Péče o lovecké trofeje je tedy více než jen udržování fyzické podoby. Je to také vědomí o významu a hodnotě přírody, která nás obklopuje, ao zodpovědném přístupu k lovu a ochraně divočiny. Ve své podstatě je to projev úcty k přírodě a snaha zachovat výjimečnost každé lovecké trofeje pro příští generace.

Vše, co potřebujete k péči o trofeje naleznete zde: Lebky a úprava trofejí