Co dáš to se ti vrátí

ZDRAVÁ zvěř = ZDRAVÝ člověk, to byla myšlenka, která nás inspirovala přinést na náš trh kvalitní a dostupné Doplňky výživy pro zvěř TETRAO. Jejich složení bylo vytvořeno na základě analýzy zanícených myslivců a odborníků na výživu zvěře, se zájmem o doplnění výživy zvěře, posílení jejího zdravotního stavu, odolnosti a kondice v podmínkách klimatických změn, ať už ve volných revírech ale i ve svěrnicích.

TETRAO doplňky výživy a podíly jejich komponentů byly sestavovány a testovány ve spolupráci s uznávanými odborníky na optimalizaci nutričních hodnot krmných směsí a ve spolupráci s odborníky z Technické univerzity ve Zvolenu (dále jen "TUZVO"), Katedry aplikované zoologie a managementu zvěře as praktickým odborným personálem lesnického podniku. Výsledky se průběžně vyhodnocují podle přesně stanovené metodiky, analyzují a slouží jako podklad pro optimalizaci složení produktů ve vztahu k jednotlivým cílovým druhům, pro optimalizaci dávkování v závislosti na přirozené úživnosti a sezónní dostupnosti potravy a podobně.

Testování výživových doplňků TETRAO TUZVO: "Testování proběhlo v první etapě v laboratorních podmínkách a bylo zaměřeno na srovnání výrobcem deklarovaného a skutečného obsahu živin a komponentů, v druhé etapě se zrealizovalo testování atraktivity (sledování míry přednostní konzumace) při současných požitích, ale současně se podává TETRAO a běžného jaderného krmiva a ve třetí etapě probíhá zkoumání prokazatelných vlivů na zdravotní stav, celkovou kondici a na tvorbu paroží na vybraném souboru daňčí zvěře v uzavřeném chovu.Cílem testování je průběžně získávat informace, aby se složení výživových doplňků čas, optimalizovalo podle zkušeností z praxe a prokázalo se tak i zlepšování deklarovaného účinku preparátů." Ing. Tibor Lebocký, PhD.

Na základě těchto získaných teoretických i praktických informací a zkušeností vám TETRAO přináší kvalitní produkty, které na našem trhu dlouhodobě chyběly. Jednou z hlavních výhod TETRAO doplňků je jejich dostupnost. Navzdory vysoce kvalitním složkám a přísnému testování jsou doplňky cenově přijatelné, čímž jsou dostupné pro širokou škálu myslivců či subjekty chovající divokou zvěř. Doplňky jsou baleny v praktických 25 kg pytlích, což je činí snadno manipulovatelnými a skladovatelnými. Jsou vyráběny slovenskou firmou s více než 30letou zkušeností, zaměřenou převážně na výrobu kompletních krmných směsí pro zvířata, čímž se zajišťuje jejich spolehlivost a kvalita.

Pravidelným podáváním doplňků výživy TETRAO dosáhneme zlepšení kvality trofejí u samců, posílení zdravotního stavu, odolnosti a kondice zvěře a kvalitu vývoje potomstva, které se vyvíjejí v tělech matek. Parohatá zvěř má v době vývoje paroží vysoké nároky na minerální výživu, která se ukládá postupně ve zpočátku chrupavčité tkáni, jejíž růst je ovlivněn mnoha faktory a jedním z hlavních, je správná výživa. Dostatek a kvalita výživy zvěře tak zároveň může významně snížit poškozování zemědělských a lesních kultur, čímž se nakonec šetří náklady pro myslivecké revíry a jejich uživatele. Tyto doplňky svým kvalitním složením poskytují všechny potřebné živiny a napomáhají správné funkci a stabilizaci bachorové mikroflóry v trávicím traktu raticové zvěře.

Investujte do zdraví a růstu zvěře, nakonec i vlastního, a dosáhneme společně výchovy silných a zdravých jedinců zvěře ve všech revírech. V praxi se nám ukázalo, že mnoho loveckých revírů se rozhodlo získanou finanční podporu, tedy zástřelné za lov divokých prasat od státu investovat zpět do revíru, a to právě nakoupením Doplňků výživy pro zvěř TETRAO. Oceňujeme a podporujeme toto rozhodnutí myslivce, z revíru nejen brát ale i dávat. A proto co dáš to se ti vrátí...

Autor blogu: TETRAO

Celou nabídku doplňků výživy naleznete zde: Doplňky výživy