Vieme sa o Váš les postarať

IBO LESY - služby spojené so starostlivosťou o les, plánovanie, pestovanie lesa, ochranu lesa, ťažbu, manipuláciu, sortimentáciu dreva, odvoz, predaj a kúpu dreva ponúka aj Vám.

Táto sekcia pôsobí v lesnom hospodárstve od roku 1994 a je založená a tradícii, skúsenostiach a odbornosti. Odborníci sú vedení lesníkmi zo starých lesníckych rodín. Rod Boledovičovcov upísal svoj život lesníctvu už po skončené 2.svetovej vojny. Tím IBO LESY sa venuje lesníctvu komplexne od výsadby sadeníc cez ich ošetrovanie, ochranu, prerezávky. O toto všetko sa stará tím lesníckych odborníkov, ktorí sa snažia pozdvihnúť súkromný lesnícky sektor na vyššiu úroveň. Odborne sa venuje prebierkam porastov a v prípade rubných ťažieb sa snaží uprednostniť podrastový spôsob hospodárenia s čo najlepším využitím prirodzeného omladenia. Venuje sa taktiež výrobe lesnej štiepky či čisteniu lesných pozemkov a ciest. Tím IBO Lesy hospodári vo svojich lesoch, prenajatých lesoch a je tiež pripravení sa postarať aj o vaše lesy. Taktiež vykupuje drevo všetkých drevín a drevo vykúpia v celých dĺžkach, alebo zmanipulované na sortimenty podľa vašich predstav.

...Vieme sa o Váš les postarať...

Obnova lesa ako základ lesníctva je veľmi závažný aspekt pre budúce pestovanie a hlavne ťažbu lesa. Čo, ako a v akej kvalite tím IBO LESY vypestuje, je z časti dané smernicami. Tá druhá časť závisí na odbornosti, skúsenosti konkrétneho hospodára, jeho predchodcov a nástupcov. Ťažba dreva ako vrchol lesníckeho snaženia sa tvorí jeden z podstatných príjmov v lesníctve. Ak bol stromček správne pestovaný, počas svojho života dokázal odolať rôznym dokázal odolať rôznym abiotickým a biotickým škodcom a dostal sa do rubnej zrelosti, môže byť vyrúbaný, rozmanipulovaný na čo najcennejšie sortimenty a poskytnutý na trh. Pre ťažbu dreva sú nasadený pracovníci s povolením, prehliadkami, školení a s dlhoročnými skúsenosťami. Pre prácu, stínku, odvetvovanie a celkovú manipuláciu s drevom sú nasadené iba píly svetovo známeho výrobcu STIHL.

...Váš les nám môžete prenajať a denne kontrolovať našu činnosť...

Pestovanie

Tím odborníkov z IBO lesy pristupujú nielen k lesu, ale aj ku každému stromu osobitne. Taktiež poskytujú aj odborné poradenstvo, pomoc, vykonanie jednotlivých prác, ako aj obhospodárenie celého subjektu komplexne. Nechýba zalesňovanie vlastnými silami či prostriedkami, po dohode je taktiež možné vykonávať ochranu lesa, mladín či ošetrenie stromov po ťažbách IBO LESY vykonávajú ťažbu, odvoz, manipuláciu dreva, predaj,...

...Váš les Vám na zákazku vyťažíme a drevo sústredíme na lesný sklad...

IBO Lesy má kontakty na dodávateľov komponentov k starostlivosti o les. Množstvo komponentov pre zabezpečenie starostlivosti má k dispozícii z vlastných zásob na predajniach. Zalesňovanie sa vykonáva po konzultácií so zákazníkom rôznymi sadbami. Mechanická či chemická ochrana sa taktiež konzultuje.

Obhospodaruje vlastné aj prenajaté lesy, či viacero iných subjektov, kde tak ako u seba vykonáva obnovu lesa, ochranu, ťažbu,... Veľký dôraz sa kladie na ekológiu krajiny a ergonómiu práce. Prirodzená obnova lesa je sledovaná a usmerňovaná. Umelá obnova je vykonávaná semenáčmi a sadenicami z kontrolovaných a kvalitných zdrojov lesného materiálu. Firma IBO Lesy používa nezávadné prostriedky na ochranu lesa, ktoré samozrejme spĺňajú Európske normy. Ochrana lesa je vykonávaná mechanicky, chemicky, celoplošne a individuálne. Úprava lesa, jeho zdravotný stav a produkčné schopnosti sú neustále sledované a v rámci možností vylepšované.

Ťažba

Ak sa vaše porasty dostali do rubného veku či máte predpísanú východnú ťažbu a potrebujete služby v tejto oblasti, prípadne s následnou manipuláciou, sortimentáciou, odvozom a predajom dreva, IBO LESY sú tu pre vás.

...Vaše drevo z lesa zmanipulujeme, vyrobíme sortimenty a predáme ich...

IBO Lesy rieši komplexne všetky pestovateľské, ťažbové, manipulačné, sortimentačné, odvozné otázky vo svojich lesoch, prenajatých lesoch a v lesoch, ktoré obhospodarujeme. V ťažbe sa uprednostňujú tie najjemnejšie technológie a ich kombinácie. Do ťažby sú taktiež nasadení profíci – pracovníci s povolením, prehliadkami, riadne vyškolení a s dlhoročnými skúsenosťami. V náväznosti na stínku sú podľa možnosti nasadené k vyťahovaniu kone, UKT s lesnou nadstavbou, LKT... Nasledujú vyvážacie súpravy alebo priamo odvozné súpravy. Ťažba sa plánuje podľa viacerých faktorov – Typ ťažby, hospodársky spôsob, terénne podmienky či ročné obdobie. Zosúladiť tieto všetky faktory znamená plánovanie ťažby dreva tak, aby drevo nebolo poškodené ťažbou, nepoškodilo ostatný porast, mladý podrast, a čo najskôr bolo dopravené ku odberateľovi / zákazníkovi. Približovanie, ako najnákladnejšiu operáciu IBO minimalizuje. Šetria sa tak prostriedky, cesty, porasty a predovšetkým drevná hmota. Aby nebolo drevo ihneď odvezené, spracované, prípadne ošetrené, musí byť taktiež proces odvozu a manipulácie dobre rozvrhnutý.

Odvoz

Naša sekcia IBO Lesy okrem ostatnej lesníckej práce zabezpečuje aj odvoz drevá vlastnými prostriedkami na území Slovenskej a Českej republiky. Logistika odvozu a dodávok dreva je na najvyššej úrovni. Do tohto procesu sú zapojení iba školení odborníci s praxou v odvetví. Odvoz dreva je komplexne doriešený špeciálnymi nákladnými automobilmi s nadstavbou na odvoz dreva a “hydromanipulátormi“ (hydraulickými rukami.


Preprava sa vykonáva počas celého kalendárneho roka aj v terénne náročných podmienkach so sťaženým prístupom. Odvoz dlhého dreva a krátkeho dreva, sortimentov, vlákninového dreva, a palivového dreva. Medzinárodný doprava dreva je vykonávaná cestnými ťahačmi so špeciálne odľahčenými klanicovými návesmi , ktoré boli vyrobené s našou spoluprácou. Naša firma spolupracovala na konštrukcii špeciálneho klanicového návesu, ktorý vlastníme s výrobným číslom 001. Na území Slovenskej republiky sa jazdí s lesnými vozmi pre odvoz dlhého dreva – guľatiny, sólo vozmi pre odvoz sortimentov, sólo vozmi s tandemovým prívesom, plošinovými automobilmi. Nákladku a výkladku je zabezpečená hydromanipulátormi (Johnsered, Loglift, Epsilon). Firma IBO LESY poskytuje služby na európskej úrovni.

...Vzorky drevín nájdete TU.