Jak se starat o lesní revír

V minulosti a dnes

Les je pro nás prospěšný, protože produkuje kyslík, chrání úrodnou půdu, zachycuje čistou vodu, pohlcuje prach, dezinfikuje životní prostředí a má i další funkce. To, že o lesy je třeba pečovat, věděli lidé již před několika stovkami let. Dokonce císařovna Marie Terezie se zasloužila o rozvoj hospodářství lesů. Chtěla, aby se lesy chránily a obnovovaly. Napsala principy, které hovořily o obhospodařování lesů. Dnes Ministerstvo hospodářství SR pravidelně vydává Zelenou zprávu, kde najdete přesné informace o stavu a vývoji lesů, hospodaření, zpracování dřeva, atd.

Povinnosti majitele

Pokud les zdědíte, můžete ho někomu pronajmout nebo jej budete využívat sám. Musíte dodržovat lesní hospodářský plán a zaměstnat odborného lesního hospodáře. Ten bude kontrolovat, zda je o les správně postaráno. To znamená, že se nemůžete jen tak rozhodnout pokácet všechny stromy v lese nebo na pozemku zasadit stromy, které tam nepatří. Pokud se v lese objeví dřevokazný hmyz, je nutné zabránit jeho šíření. Musíte myslet na to, že byste měli zvyšovat kvalitu lesa a jeho stabilitu. Majitel lesa by měl lesu poskytnout plnohodnotnou péči tak, že v něm bude pěstovat sazenice, ochraňovat je před škodlivým hmyzem, zalesnit ho a provádět další práce sepjaté s lesem.

Zvěř v lese neignorujte

V lese žije i lesní zvěř, která také potřebuje kontrolu. Zvířata v lese nemůžete ignorovat. Musíte se o ně starat. Například pokud nemají dostatek potravy, je třeba přikrmovat je či jim opatřit kamennou sůl. Problém s nedostatkem potravy má zvěř zejména v zimě, protože sněhová pokrývka jim zabraňuje dostat se k potravě. Krmiva, které zvířatům pořídíte, musí být čerstvé a trvanlivé.

V revíru je třeba zachovávat rovnováhu mezi četností zvěře a prostředím, udržovat kvalitu genofondu zvěře, cíleně zvyšovat chov kvalitní zvěře, upravovat populaci zvěře na optimální četnost, sexuální a věkovou strukturu, zachovávat biodiverzitu. Pokud je některá zvěř ohrožena, je nutné zvýšit její četnost. Chceme přece, aby byly v přírodě zachovány všechny druhy zvířat. Na to, abyste mohli lovit zvěř v lese, musí být váš pozemek uznán za honitbu a lov můžete provádět jen podle zákona o myslivosti a vydaných předpisů, jež s touto problematikou souvisejí.

Péče o les v červenci

V červenci se lesníci zaměřují na sbírání semene břízy a snaží se odhadnout, kolik semenné úrody by mohlo být příští rok. Kontrolují, zda se v porostech nepřemnožili někteří škůdci, a dělají postřik prosti sypavce borovice, která je rovněž nebezpečným škůdcem. Také ochraňují malé stromky proti plevelům, přikrmují zvěř a loví srnce, které lákají na vábení.