TETRAO věnovalo 3000 EUR na podporu Tetřeve hlušece v jižní Evropě

V březnu 2023 podepsala značka TETRAO s Dr. Pablom Palenciem z Turínské univerzity v Itálii dohodu o monitorování populace Tetřeve hlušece (Tetrao urogallus) v jižní Evropě. Obzvláště, TETRAO poskytlo produkty v hodnotě 3 000 EUR, jako jsou fotopasti s příslušenstvím, boxy, oblečení a další produkty k provedení monitoringu prostřednictvím fotopastí, v rámci které se hodnotí intenzita předace hnízd tetřeve.

Dr. Pablo Palencia je španělský výzkumník s mnoha zkušenostmi s používáním fotopastí na monitorování volně žijících živočichů a zvěře. Dr. Palence vypracoval svou doktorskou práci o užitečnosti těchto zařízení pro odhad hustoty populace volně žijících živočichů na Univerzitě Kastilie-La Mancha ve Španělsku a spolupracoval s různými mezinárodními výzkumníky; navštívil mezinárodní instituce, jako například Institut zoologie ve Spojeném království, Švédskou univerzitu zemědělských věd a Univerzitu v Turíně, kde aktuálně působí.

V dubnu letošního roku Pablo a jeho tým umístili fotopasti TETRAO v Národním parku "Alto Pirineo" (Pyreneje, Španělsko). Populace tetřeva ve španělských Pyrenejích je ohrožena a nedávno byla podle španělské legislativy zařazena do kategorie druhu s "ohrožením vyhynutí". V roce 2005 bylo ve španělských Pyrenejích sečteno jen 550 samců hlucháně. V období let 2000 až 2017 byl zaznamenán pokles populace o 50 %, což je jedním z hlavních důvodů nízké míry pozorované produktivity. Spolu s týmem zaznamenali, že téměř polovina hnízd hlucháňů bylo napadeno predátory. Méně než 50 % samic bylo pozorováno s mláďaty, a pokud byly pozorovány, v průměru připadalo méně než jedno mládě na samici. Proto se předpokládá riziko vyhynutí v rozmezí od 86 % do 100 % v následujících 30 letech. Výzkum zaměřený na lepší pochopení faktorů, které podmiňují pozorovanou nízkou produktivitu, jsou prioritními aspekty pro zvrácení degradujícího populačního trendu.

V této souvislosti Dr. Palence vede projekt, v jehož rámci se monitorují umělá hnízda tetřeva a společenství predátorů. Do umělých hnízd jsou vkládána slepičí vejce z důvodu jejich podobnosti s vejci slepic tetřeva. Umělá hnízda jsou sestavována na základě praktických zkušeností a ochranářských prací se skutečnými hnízdy tetřeva. Zároveň bude možné odhadnout celkovou četnost druhů, které hnízdo predátorsky využívají (např. kuny, lišky, divočáci atd.). Tato studie poskytne další poznatky o faktorech předace hnízd tetřeve, jako jsou stanoviště, četnost predátorů atp.

O výsledcích tohoto zajímavého a potřebného projektu, který přispěje k ochraně tetřeva, vás budeme průběžně informovat.

Autor: Univerzita v Turíně